Privacy verklaring vrijwilligers

1. Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Hoogvliegers. Wij stellen ons tot doel om zieke en gehandicapte kinderen voor één dag piloot te laten zijn. Wij koppelen daartoe kinderen en piloten aan elkaar zodat zij samen een onvergetelijke vlucht gaan beleven. Daaromheen organiseren we activiteiten (Hoogvliegersdagen), bedrijven we marketing en werven we sponsors.

2. Welke data verzamelen wij?

Om de activiteiten van de Stichting Hoogvliegers mogelijk te maken hebben vrijwilligers (piloten en grondvrijwilligers) nodig. Van deze mensen verzamelen wij gegevens. Het gaat hierbij om:

Van piloten wordt hiernaast nog meer informatie verzameld. Het gaat hier om:

Bij aanmelding moet de vrijwilliger verder aangeven dat hij/zij akkoord gaan met de privacyvoorwaarden.

Optioneel kan bij aanmelding tevens aangegeven worden:

Beide mailings kunnen door de ontvanger eenvoudig stopgezet worden.

3. Hoe verzamelen wij deze data?

Vrijwilligers dienen zichzelf in te schrijven via het GHVD systeem om van alle functionaliteit gebruik te maken en geven daarmee de informatie zelf aan de Stichting Hoogvliegers.

Sporadisch komt het voor dat mensen, meestal in de rol van gast of pers, zich inschrijven via een organisator, en dus niet zichzelf aanmelden via het GHVD systeem. In dit geval wordt uitsluitend de naam van de persoon geregistreerd, en geen andere privacy-gevoelige informatie.

4. Hoe gebruiken wij deze data?

De verzamelde data wordt allereerst gebruikt om deelnemer te koppelen aan een piloot, zodat de vlucht kan plaatsvinden. Daarnaast wordt de data ook gebruikt om de activiteiten rondom de vlucht, de "Hoogvliegersdagen" te kunnen organiseren.

Ingeschreven vrijwilligers kunnen dus verwachten dat ze (gerichte en ongerichte) mail ontvangen waarin ze opgeroepen worden zich in te schrijven als dagvrijwilliger of piloot voor een bepaalde Hoogvliegersdag.

Na afloop van een activiteit wordt deze administratief verwerkt, zodat vrijwilligers achteraf kunnen zien aan welke activiteiten ze hebben deelgenomen. Deze informatie is ook zichtbaar voor organisatoren, zodat zij een volgende keer gericht die vrijwilligers kunnen werven die al eerder op een Hoogvliegersdag op een bepaald veld actief waren.

Vrijwilligers die hebben aangegeven de "Luchtpost" te willen ontvangen, krijgen deze toegestuurd. In de mail zit een link waarmee de ontvangst hiervan stopgezet kan worden.

Statistische informatie over alle activiteiten die hebben plaatsgevonden, wordt (geanonimiseerd) bekend gemaakt op onze website en ter beschikking gesteld aan, onder andere, sponsors.

5. Wanneer delen wij data met anderen?

De Stichting Hoogvliegers deelt beperkt data met derde partijen. Het gaat hierbij dan om partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren in het kader van het doel van de Stichting Hoogvliegers: Het vliegen met zieke en gehandicapte kinderen.

Voorbeelden van partijen waarmee wij data delen zijn de drukker die de diploma's en de diplomafoto's druk, en het fulfillmentbedrijf wat de gadgetpakketten voor individuele vluchten samenstelt en opstuurt.

Als wij data met anderen delen dan zorgen wij voor afdoende beschermingsmaatregelen, zodat deze data niet misbruikt kan worden, en na gebruik door de derde partij teruggegeven of vernietigd wordt.

Data kan ook gedeeld worden met instanties die deze data nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Marechaussee, die inzage wil hebben in alle bezoekers van een Hoogvliegersdag op een militair vliegveld. Wij leveren dan een lijst aan die voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats bevat. Op deze vorm van delen van data zijn de wettelijke privacy-regels van toepassing.

6. Veiligheid van data

De Stichting Hoogvliegers neemt alle in de industrie gebruikelijke maatregelen om data te beveiligen tegen diefstal en misbruik.

7. Uw rechten

Elke vrijwilliger heeft het recht om alle data die wij over hem/haar bezitten, in te zien. De link waarmee inzage mogelijk is, is te vinden in het GHVD systeem.

Tevens heeft elke vrijwilliger het recht om de data te corrigeren, en om ons te vragen alle data die wij over hem/haar bezitten, te verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, via privacy@stichtinghoogvliegers.nl.